Harjoituskoe 2

1. Vety-ytimen massa on 1,7 . 10 ^-27 kg. Laske vety-ytimen tiheys, jos vety-ydintä pidetään pallon muotoisena.

 

2.Polkupyöräilijän nopeus on 25 km / h. Kuinka pitkän matkan pyöräilijä etenee 2 sekunnissa ?

 

3.Seiväshyppääjän nopeus on ponnistusvauheessa 7,4 m / s. Arvioi hyppääjän mahdollisuutta päästä riman yli, jos rima on 4.5 m korkeudella.

 

4.

Kuvassa on auton paikka s ajan t funktiona. Määritä keskinopeus aikavälillä


a) 0... 1 s


b) 2 ..3 s.

 

5. Seuraava kuvaaja esittää moottoripyöräilijän nopeuttaa ajan funktiona. Määritä
a) matka aikavälillä 1 s ... 3 s.
b) keskimääräinen kiihtyvyys aikavälillä 1 s ... 3 s.

.

 

6.Pudotat pienen kiven tyyneenä kesäpäivänä korkealta jyrkänteeltä. Sekunnin kuluttua pudotat toisen pienen kiven. miten muuttuvat kivien
a) kiihtyvyydet
b) nopeusero
b) välimatka .
Pohdi jättäen ensin ilmanvastus huomiotta sekä sitten ilmanvastus huomioiden.

7. Vastaa perustellen
a)Voiko kappaleen nopeus olla itään päin ja kiihtyvyys länteen?
b) Voiko kappaleen nopeuden suunta muuttua vaikka kiihtyvyys ei muutu?
c) Jari voittaa Juhan 10 metrillä 100 m juoksussa. Jos Jari lähteekin 10 m lähtöviivan takaa, niin kumpi voittaa?